42. برخی از تألیفات مؤلف

مطالب و كتب بسیار نوشتم كه تعدادی از آنها چاپ شد و بسیاری از آنها را پس از انقلاب ایران نتوانستم به طبع برسانم. دستنویس بعضی از آنها موجود است و پاره ای را سرقت كرده اند! و یا به امانت برده و مسترد نداشتند! ذیلا تألیفات خود را می‌نگارم تا هر كس اگر توانست آن دسته از كتبی را كه پس از استبصار نوشته ام بیابد، مطالعه نموده و به تكثیر آن مبادرت كند و یا قربة إلی الله مطالب آنها را به برادران دینی خود برساند:

1.مرآت الآیات یا راهنمای مطالب قرآن كه بارها توسط انتشارات اقبال به چاپ رسید.

2.گنج سخن، كلمات امام حسن (ع)

3.كلمات قصار سیدالشهدا (ع).

4.خزینه جواهر، كلمات امام باقر (ع).

5.گنج حقائق، كلمات امام صادق )ع).

6.گنج گهر یا هزار و پانصد سخن از پیامبر (ص).

7.رساله حقوق در بیان حق خالق و مخلوق.

8.عشق و عاشقی از نظر عقل و دین.

9.شعر و موسیقی و مصالح و مفاسد آن.

10.حكم محاسن و شارب، كه باید مورد تجدید نظر و اصلاح كلی قرار گیرد؛ زیرا آن را در زمان ابتلا به خرافات حوزوی نوشته ام.

11.عقاید عرفا و صوفیه، كه در آن 52 تفاوت میان اعتقادات اسلامی‌و عقاید عرفا و صوفیه را به صورت  فهرست بیان كرده ام و یك بار به چاپ رسید.

12.عقاید امامیه اثنی عشریه، مربوط به زمان قبل از استبصار اینجانب است.

13.عقاید شیخیه و تضاد آن با اسلام، یك بار به چاپ رسید.

14.ترجمه العواصم و القواصم.

15. حواشی بر كفایة الأصول.

16.حواشی بر كتاب صلاة همدانی.

17.حواشی بر المكاسب المحرمه.

18.حواشی بر كتب احادیث.

19.تحفه الرضوی در احوال ابوالصلت هروی.

20.ترجمه مقداری از توحید شیخ صدوق.

21.ترجمه‌ی مقداری از وسائل الشیعه.

22.اربعین از احادیث خاتم النبیین (ص).

23. فقه استدلالی.

24.نكاتی در روانشناسی.

25.مجموعه ای از اخلاق.

26.مجموعه ای از اندرز.

27.پند خردمند برای فرزند دلبند.

28.رساله پیشاهنگی.

29.ترجمه مختار ثقفی.

30.جبر و تفویض.

31.جداول در ارث.

32.مجالس المؤمنین.

33.پاسخ به كسروی.

34. الفیه در صرف و نحو، به نظم عربی، كه با این ابیات آغاز می‌شود:

35.منظومه در اسماء إلهی.

36.ترجمه جامع الدروس.
37.ترجمه كتاب شبهات.
38.تراجم النساء، در سه جلد.
39.تراجم الرجال، در ده جلد، كه فقط جلد نخست آن به چاپ رسید و چون تألیف آن مربوط به زمانی است كه به خرافات حوزوی مبتلا بودم، از چاپ بقیه آن منصرف شدم. اما بخشهایی از آن بدون خرافات است، همچنین بخشی از آن كه مربوط به زندگانی سید جمال الدین حسینی اسد آبادی وشرح احوال عالم مجاهد آیت الله شیخ فضل الله نوری بود به صورت كتابی مستقل در 122 صفحه پلی كپی شده ودر میان دوستان توزیع گردید.
40.جوابی به اجمال به كتاب بیست و سه سال، این كتاب را به درخواست آقای دكتر حسین صدوقی تألیف كردم و برای مطالعه به ایشان سپردم ولی متأسفانه وی توسط پاسداران حكومت، دستگیر و زندانی شد و كتابخانه و نوشته های شخصی ایشان كه دستنویس همین كتاب نیز در میان آنها بود، ضبط گردید و حتی پس از آزادی ایشان، كتب و نوشته ها را به وی مسترد نداشتند!! و این كتاب از دست رفت.
41.تحریم متعه در اسلام.
لازم به ذكر است كه فقره 14 تا 41 تألیفات این حقیر به طبع نرسیده است.
42.ترجمه كتاب الفقه علی المذاهب الخمسة تألیف محمدجواد مغنیه، این كتاب را با عنوان فقه تطبیقی و به درخواست آقای كاظم پورجوادی ترجمه كردم كه به نام ایشان به طبع رسید و البته حواشی و توضیحاتی كه بر این كتاب نوشته بودم، فاقد است! و ایشان بعضی از جملات و اصطلاحات را نیز تغییر داده است.
43.أحكام القرآن، این كتاب چندین بار توسط انتشارات عطایی منتشر شد. در این كتاب احكام فقهی را با استناد به آیات شریفه قرآن بیان كرده ام.
44.بررسی خطبه غدیریه، گروهی تحت عنوان كانون انتشارات شریعت، خطبه غدیریه به نقل از رسول خدا (ص) انتشار دادند و اینجانب نیز نقدی بر آن نوشتم كه در سال 1353 در مجله رنگین كمان، سال هفتم، شماره اول و دوم چاپ شد و سپس مستقلا نیز به طبع رسید. دكتر میمندی نژاد در ابتدای مقاله نوشت: "در صورتی كه ناشران خطبه استدلال منطقی دارند، بنویسند. چاپ خواهیم كرد و اگر جوابی ندارند، خوانندگان مجله اعتراضات وارده را قبول شده تلقی خواهند كرد".
45.نقدالمراجعات و الرد علیها، به زبان عربی.
46.تابشی از قرآن، این كتاب بیش از 1500 صفحه و شامل ترجمه قرآن كریم همراه با بیان شأن نزول برخی از آیات و توضیحی مختصر درباره آیات شریفه الهی است كه در دو جلد و در قطع بزرگ به طبع رسید. مقدمه مفصل این كتاب نیز جداگانه به صورت 12 جزوه، مستقلا و سپس به طور یكجا نیز چاپ شد.
47.فریب جدید یا تثلیث و توحید.
48.حكومت جمهوری اسلامی، اندكی قبل از پیروزی انقلاب ایران به چاپ رسید و ناشر به سلیقه خود، تصویری سبز رنگ از آیت الله خمینی را روی جلد آن قرار داد و در صفحه یازده كتاب بدون اطلاع نگارنده سطور 6 تا 9 را از جانب خود به متن كتاب افزود!
49.گلشن قدس یا عقاید منظوم، كه با نظر به «گلشن راز» شیخ شبستری سروده ام و دوبار به چاپ رسیده است، ولی در چاپ اول آن تعدادی شعر خرافی نیز وجود داشت كه در چاپ دوم اصلاح كردم.
50.مثنوی منطقی، در دو جلد كه یك جلد آن منتشر شده است.
51.دعبل خزاعی و قصیده تائیه او، كه آن را به فارسی به نظم آورده ام.
52.اسلام دین كار و كوشش است.
54.ترجمه احكام القرآن شافعی كه در سنندج چاپ و منتشر گردید.
55.عقیده اسلامیه تألیف محمد بن عبدالوهاب كه با مقدمه و اضافاتی ترجمه و با نام مستعار عبدالله تقی زاده چاپ كردم.
56.تعدد زوجات رسول خدا (ص) و مصلحت آن، تألیف استاد محمدعلی صابونی كه آن را ترجمه كردم و جناب آقای دكتر علی مظفریان پذیرفت كه آن را به نام خود به چاپ برساند؛ زیرا اگر نام این حقیر به عنوان مترجم كتاب ذكر می‌شد، قطعا اجازه چاپ نمی‌یافت. ولی ایشان موفق به چاپ آن نشد و فقط به تعداد محدودی فتوكپی و در میان دوستان توزیع گردید.
57.ترجمه مسند امام زید بن علی.
58.ترجمه صحیفه علویه، شامل متن و ترجمه ادعیه منقول از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) است.
59.عقل و دین، این كتاب را در جوانی تألیف كردم و در آن زمان نیز مورد استقبال فراوان علما قرار گرفت و در دو جلد به طبع رسید، جلد اول در توحید و عدل و جلد دوم در نبوت و امامت و معاد.
60.التفتیش در بطلان مسلك صوفی و درویش.
61.درسی از ولایت.
62.اشكالات به كتاب درسی از ولایت و داوری در آن، بخوانید و قضاوت كنید. برادر عزیزم آقای محمد تقی خجسته یادداشتها و پاسخهای مرا بر اعتراضات آقای «خندق آبادی» در كتاب «عقاید الشیعة» و ایرادات آقای «رشاد زنجانی» در كتاب «حقیقت ولایت» جمع آوری و منتشر ساخت.
63.حدیث الثقلین یا نصب الشیخین، النمازی والمحلوجی، قضاوتی عادلانه راجع به كتاب درسی از ولایت، آقای «خجسته» جوابهای مرا بر كتاب «اثبات ولایت حقه» تألیف «شیخ علی نمازی» و كتاب «حمایت از حریم شیعه» تألیف «رضا محلوجی» گرد آوری و چاپ كرد.
64.جواب اشكالات بر كتاب درسی از ولایت، در یازده صفحه به چاپ رسید  و در آغاز آن نوشتم: «هر كس هر اشكالی به آن كتاب دارد، بنویسد و آدرس و نام خود را معلوم كند تا جواب او ارسال گردد.
65.دعاهایی از قرآن، كلیه دعاهای قرآن كریم را با ترجمه فارسی گردآوری كردم و مقدمه ای در باب دعا و نیز ادعیه ای كه در كتب دعا مذكور است بر آن افزودم و توانستم در اوایل انقلاب آن را به چاپ رسانم، هر چند كه بعدا امكان تجدید چاپ آن را نیافتم، اعلامیه و یا جزوه فرق بین دین و مذهب نیز ضمیمه همین كتاب است.
66.اصول دین از نظر قرآن، این تألیف به تعداد محدودی میان برادران ایمانی توزیع شد.
67.خرافات وفور در زیارت قبور، پس از مطالعه كتاب زیارت كه بخشی از كتاب گرانقدر و روشنگر محقق فاضل جناب استاد حیدرعلی قلمداران موسوم به راه نجات از شر غلات است، تشویق شدم كه در تأیید تحقیقات این عالم جلیل القدر، اینجانب نیز تحقیقات خود را در موضوع «زیارت و زیارت نامه» به طبع برسانم، این كتاب در اوایل انقلاب به طبع رسید.
68.تضاد مفاتیح الجنان با آیات القرآن، پس از تألیف خرافات وفور در زیارات قبور لازم دیدم «مفاتیح الجنان» را مورد بررسی قرار دهم، این كتاب تایپ و به تعداد محدودی میان دوستان توزیع گردید.
69.بررسی علمی‌در احادیث مهدی، همچون كتاب فوق تایپ و به تعداد محدود میان برادران ایمانی توزیع شد.
70.بت شكن یا عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول یا سیری در اصول كافی، در این كتاب با رجوع به كتب رجال، و مقایسه اخبار «كافی» با قرآن كریم، ضعف بسیاری از احادیث این كتاب را بیان كرده ام كه امیدوارم به عنوان راهنمای استفاده از «كافی» مورد توجه برادران قرار گیرد. این كتاب نیز تایپ و به تعداد ناچیزی میان دوستان توزیع شد.
71.رهنمود سنت در رد اهل بدعت، ترجمه مختصر كتاب منهاج السنه، از تألیفات ابن تیمیه است كه در مواردی نیز توضیحات و حواشی خود را بر آن افزوده ام. این كتاب تایپ و چند تایی از آن توزیع شد. و برخی از دوستان دلسوز و خیرخواه نسخی از این كتاب بت شكن و بررسی علمی‌در احادیث مهدی و تضاد مفاتیح الجنان با آیات قرآن و خرافات وفور در زیارات قبور را به پاكستان و تركیه و چند كشور دیگر فرستادند. البته بعدها اضافات و تغییراتی در متن آنها داده ام كه امیدوارم در صورتی كه امكان نشر وسیع آنها فراهم شد. به جای متن اولیه، متن منقح آنها انتشار یابد.
72.جامع المنقول فی سنن الرسول، به زبان عربی و در پنج جلد، این كتاب جامعترین كتاب در سنت پیامبر اكرم (ص) است كه از منابع معتبر فرق مختلف اسلامی‌(شیعی و سنی و زیدی) فراهم آمده.
73.ترجمه جامع المنقول فی سنن الرسول به زبان فارسی.
74.ترجمه و شرح یكصد و هشتاد و دو خطبه از نهج البلاغه كه به سبب زندانی شدن نگارنده، كتاب ناتمام ماند و شرح بقیه كلمات آن حضرت میسر نشد.
75.مقدمه و حواشی بر كتاب شاهراه اتحاد یا بررسی نصوص امامت استاد حیدر علی قلمداران.
76.در زندگانی مؤلف، كه همین كتاب است.
و كتب دیگری كه بر اثر حملات دشمنان و یا سرقت و یا به واسطه نقل و انتقال ناپدید شده اند. همچنین كتب بسیاری را تصحیح نموده ام كه پاره ای از آنها چاپ شده مانند تاریخ اعثم كوفی و كتاب كلمه طیبه از شیخ نوری و .... در بسیاری از كتب نیز حواشی و توضیحاتی نوشته ام، اللهم ارزقنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة  حسنة و قنا عذاب النار، مخفی نماند كه پاره ای از كتب و اعلامیه های اینجانب، بلا فاصله پس از تألیف بی آنكه دوباره خوانی و عیوب و نقایص آن اصلاح و تنقیح شود، عجولانه توسط دوستان به چاپخانه فرستاده و یا تكثیر می‌شد، كه از آن جمله است كتاب حكومت جمهوری اسلامی‌و .....
اكنون دوران فرتوتی و پیری را سپری می‌كنم و بر اثر نشر عقاید حقه، دشمنان بسیار دارم كه متأسفانه هیچ افترا و تهمتی را در مورد من بر خود حرام نمی‌دانند! و به خونم تشنه اند و تمام این بلیات ناشی از كتمان حق توسط دانشمندان علوم دینی و حسد ایشان است، علاوه بر اینكه دكانداران بدعت و جاه طلبان روحانیت از آگاهی و بیداری ملت وحشت دارند و به هر طریقی كه بتوانند نمی‌گذارند مردم با حقایق اسلام و قرآن و مقررات آسمانی آشنا شوند.