37. نمونه ای از فعاليت های مؤلف

علاوه بر نصب این تابلو، ایامی‌كه امام مسجد بودم، برای بیدار كردن مردم و تشویق آنها به آشنایی بیشتر با حقایق دین و تدبر در قرآن، آیات و روایاتی را  با خط نستعلیق و كاملا خوانا، با ترجمه فارسی، بر مقوای براق به قطع 35×25 سانتیمتر، به عنوان انتشارات مسجد گذر وزیردفتر چاپ كرده و بین مردم توزیع می‌كردم كه به جای تصاویر خیالی و یا عكسهای عاری از فایده آنها را به عنوان تابلو، تزیین دیوار منزل یا مغازه و محل كار خود نمایند، تا توجه دیگران نیز به آنها جلب شود و البته در صدر هر یك از این صفحات آیتی از آیات شریفه قرآن كریم قرار داشت.

در اینجا فقط مطالب دو برگ از آن اوراق را به عنوان نمونه می‌نگارم، باشد كه مفید افتد: قرآن گوید: (إِنَّ الَّذِینَ يَفْتَرُ‌ونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)كسانی كه از قول خدا دروغ می‌گویند رستگار نمی‌شوند.

پیغمبر(ص) گوید:  كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فی النار هر بدعتی گمراهی است و جای هر گمراهی در آتش جهنم است. (جلد اول اصول كافی، كتاب فضل علم، باب البدع و المقائیس حدیث 12)

علی (ع) گوید: السنة ما سن رسول الله والبدعة ما أحدث من بعده. سنت، روشی است كه پیغمبر داشته و بدعت چیزی است كه پس از او بوجود آمده. (جلد دوم بحارالانوار جدید، ص266، حدیث 23)امام صادق (ع) گوید: من مشی إلی صاحب بدعة فوقره فقد مشی فی هدم الاسلام.

هر كس پیش صاحب بدعتی رود و به او احترام گذارد، در راه انهدام (خرابی) اسلام گام برداشته است. (جلد دوم بحارالانوار جدید، ص304، حدیث 45)

امام حسن عسكری (ع) گوید: سیأتی زمان علی الناس .... السنة فیهم بدعة و البدعة فیهم سنة... لا یعرفون الضأن من الذئاب.... علمائهم شرار خلق الله علی وجه الأرض ... (سفینة البحار، ص57 خط 25)

بر مردم زمانی خواهد آمد كه... سنت رسول خدا در نظر آنان بدعت خواهد بود و بدعت را سنت خواهند دانست... گوسفند را از گرگ تشخیص نمی‌دهند.... دانشمندانشان بدترین خلق بر روی زمین خواهند بود.

این سخن رسول خدا و امیرالمؤمنین و امام صادق و امام عسكری علیهم السلام است، فردا به آنها چه جوابی خواهیم داد: اگر ایمان دارید، از خدا بترسید و بدعت ها را بشناسید و آز آنها دوری كنید و در خرابی اسلام سهیم نشوید.

از انتشارات مسجدگذروزیر دفتر.

و صفحه دیگر چنین بود: قرآن گوید: (إِنَّ هُدَى اللَّـهِ هُوَ الْهُدَىٰ) آیه 120 سوره بقره.هدایت (راهنمایی) واقعی هدایت خداست.

رسول اكرم(ص) گوید:من طلب الهدی فی غیر القرآن أضله الله.

هر كس هدایت را از غیر قرآن بخواهد گمراه شده. (بحار الانوار جدید، جلد 92 ص: 25)

امام باقر (ع) گوید:إذا حدثتكم بشیء فسئلونی من كتاب الله. وقتی چیزی به شما گفتم دلیل قرآنی آن را از من بپرسید. (جلد اول اصول كافی، كتاب فضل علم، باب الرد إلی الكتاب والسنة)

رسول خدا(ص) گوید: ما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف الكتاب الله فدعوه

هر حدیثی كه موافق قرآن بود بگیرید و حدیثی كه مخالف قرآن بود رها كنید. (سند بالا باب الأخذ بالسنة و الكتاب حدیث اول)

رسول خدا (ص): ما جائكم عنی یوافق كتاب الله فأنا قلته و ما جائكم یخالف كتاب الله فلم أقل

هر سخنی بنام من برای شما نقل كردند كه موافق قرآن بود من گفته ام و هر سخنی كه مخالف قرآن بود من نگفته ام. (سند بالا حدیث پنجم)

امام صادق (ع) گوید: كل حدیث لا یوافق كتاب الله فهو زخرف

هر حدیثی، موافق قرآن نباشد دروغ و ساختگی است. (سند بالا حدیث سوم)

مسلمان هدایت را از قرآن می‌خواهد و هر حدیثی كه به نام پیغمبر و امام نقل شود اگر مخالف قرآن باشد بدور می‌اندازد، چون می‌داند ساختگی (جعلی) است.  از انتشارات مسجدگذروزیر دفتر.

باری، در ایامی‌كه از امامت جماعت ممنوع شده بودم، مشاهده كردم عده ای از این اراذل و اوباش كه اهل ورق و عرق بودند، ولی برای اظهار ولایت هر شب در مسجد اجتماع كرده و با همراهی عده ای مقدس نما سینه می‌زدند و دم می‌گرفتند و مداحی می‌كردند و جشن می‌گرفتند و پشت بلندگو تا اواخر شب علی علی می‌گفتند تا به ما ثابت كنند كه حق با علی است، دیگر متوجه نبودند تهمت زدن و فحش و ناسزا دادن و رقاصی كردن به نام علی، دشمنی با علی است و علی علیه السلام با این كارها همراه نیست، بلكه دوست علی كسی است كه اصول و فروع دین او را بپذیرد و بدعت در دین او نیاورد.