آیت الله برقعی علامه ای مظلوم و بی نظیر

نویسنده: 
عبدالله حیدری

نویسنده: عبدالله حیدری

این کتاب گزیده ای از زندگی نامه آیت الله سید ابوالفضل برقعی قمی متوفای 1372 خورشیدی- به قلم خودشان است که استاد عبدالله حیدری آنرا اختصار نموده و مقدمه ای بر آن نگاشته است لازم به تذکر است که شخصیتهای بزرگواری که از مذهب تشیع به مذهب حقه اهل سنت روی آورده اند که آیت الله برقعی رخمه الله یکی از این شخصیت های معروف می باشد.