فریب جدید در ائتلاف تثلیث و توحید

مختصری از کتاب

قضیه تثلیث از معماهای پیچیده مسیحیت تحریف شده می باشد که تا کنون برای آن راه حلی وجود ندارد، در این کتاب با این معما بیشتر آشنا شوید.