تضاد مفاتیح الجنان با قرآن

مفاتيح الجنان يكي از كتب ادعيه معروف شيعه مي باشد كه هميشه همراه زوار شيعه در اماكن مقدس ديده مي شود، جالب است بدانيد كه اين كتاب مملو از كفريات و شركياتي است كه مؤلف محترم كتاب تضاد مفاتيح الجنان با قرآن جناب آيت الله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعي قمي كه خود قبل از هدايت به مذهب اهل سنت يكي از مجتهدين مذهب باطل رافضه اثناعشري بوده آنرا افشا مي نمايد.