سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
61 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (2) 12:21 45 بار 991 بار
62 مذهب سازان دین را کنار گذاشته اند 11:20 49 بار 1,409 بار
63 معنای وهاب و یا وهابی چیست؟ 30:05 72 بار 1,736 بار
64 تفسیر آیاتی از سوره ص - ده صفت داوود علیه السلام 29:43 17 بار 961 بار
65 چرا منافقین این زمان بیشتر از زمان پیامیر هستند؟! 33:49 32 بار 1,217 بار
66 آیا امام جزء دین است و یا تابع دین؟! 30:55 42 بار 1,457 بار
67 تفسیر سوره ذاریات (1) 46:57 19 بار 937 بار
68 تفسیر سوره ذاریات (2) 50:21 19 بار 937 بار
69 تفسیر سوره زخرف (1) 22:57 17 بار 882 بار
70 تفسیر سوره زخرف (2) 30:31 16 بار 915 بار
71 تفسیر سوره زمر (1) 31:16 23 بار 926 بار
72 تفسیر سوره زمر (2) 31:29 23 بار 953 بار
73 تفسیر سوره زمر (3) 30:59 21 بار 959 بار
74 تفسیر سوره زمر (4) 25:43 20 بار 847 بار
75 تفسیر سوره زمر (5) 29:59 20 بار 854 بار
76 تفسیر سوره زمر (6) 19:13 20 بار 799 بار
77 تفسیر سوره زمر (7) 30:56 17 بار 876 بار
78 تفسیر سوره زمر (8) 30:01 21 بار 892 بار
79 تفسیر سوره زمر (9) 30:33 22 بار 830 بار
80 تفسیر سوره زمر (10) 30:21 24 بار 966 بار
همزمانی محتوا