سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
61 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (2) 12:21 33 بار 825 بار
62 مذهب سازان دین را کنار گذاشته اند 11:20 40 بار 1,145 بار
63 معنای وهاب و یا وهابی چیست؟ 30:05 64 بار 1,511 بار
64 تفسیر آیاتی از سوره ص - ده صفت داوود علیه السلام 29:43 11 بار 844 بار
65 چرا منافقین این زمان بیشتر از زمان پیامیر هستند؟! 33:49 25 بار 1,022 بار
66 آیا امام جزء دین است و یا تابع دین؟! 30:55 36 بار 1,277 بار
67 تفسیر سوره ذاریات (1) 46:57 13 بار 827 بار
68 تفسیر سوره ذاریات (2) 50:21 13 بار 827 بار
69 تفسیر سوره زخرف (1) 22:57 11 بار 752 بار
70 تفسیر سوره زخرف (2) 30:31 14 بار 774 بار
71 تفسیر سوره زمر (1) 31:16 11 بار 763 بار
72 تفسیر سوره زمر (2) 31:29 16 بار 803 بار
73 تفسیر سوره زمر (3) 30:59 14 بار 845 بار
74 تفسیر سوره زمر (4) 25:43 13 بار 748 بار
75 تفسیر سوره زمر (5) 29:59 13 بار 741 بار
76 تفسیر سوره زمر (6) 19:13 14 بار 700 بار
77 تفسیر سوره زمر (7) 30:56 11 بار 759 بار
78 تفسیر سوره زمر (8) 30:01 15 بار 773 بار
79 تفسیر سوره زمر (9) 30:33 15 بار 709 بار
80 تفسیر سوره زمر (10) 30:21 16 بار 824 بار
همزمانی محتوا