سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
61 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (2) 12:21 34 بار 921 بار
62 مذهب سازان دین را کنار گذاشته اند 11:20 42 بار 1,281 بار
63 معنای وهاب و یا وهابی چیست؟ 30:05 64 بار 1,621 بار
64 تفسیر آیاتی از سوره ص - ده صفت داوود علیه السلام 29:43 11 بار 898 بار
65 چرا منافقین این زمان بیشتر از زمان پیامیر هستند؟! 33:49 26 بار 1,103 بار
66 آیا امام جزء دین است و یا تابع دین؟! 30:55 36 بار 1,347 بار
67 تفسیر سوره ذاریات (1) 46:57 13 بار 878 بار
68 تفسیر سوره ذاریات (2) 50:21 13 بار 880 بار
69 تفسیر سوره زخرف (1) 22:57 11 بار 814 بار
70 تفسیر سوره زخرف (2) 30:31 15 بار 831 بار
71 تفسیر سوره زمر (1) 31:16 12 بار 851 بار
72 تفسیر سوره زمر (2) 31:29 17 بار 884 بار
73 تفسیر سوره زمر (3) 30:59 15 بار 902 بار
74 تفسیر سوره زمر (4) 25:43 14 بار 785 بار
75 تفسیر سوره زمر (5) 29:59 14 بار 792 بار
76 تفسیر سوره زمر (6) 19:13 14 بار 743 بار
77 تفسیر سوره زمر (7) 30:56 11 بار 815 بار
78 تفسیر سوره زمر (8) 30:01 15 بار 833 بار
79 تفسیر سوره زمر (9) 30:33 16 بار 762 بار
80 تفسیر سوره زمر (10) 30:21 17 بار 895 بار
همزمانی محتوا