سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
61 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (2) 12:21 53 بار 1,351 بار
62 مذهب سازان دین را کنار گذاشته اند 11:20 53 بار 1,955 بار
63 معنای وهاب و یا وهابی چیست؟ 30:05 79 بار 2,325 بار
64 تفسیر آیاتی از سوره ص - ده صفت داوود علیه السلام 29:43 19 بار 1,408 بار
65 چرا منافقین این زمان بیشتر از زمان پیامیر هستند؟! 33:49 35 بار 1,732 بار
66 آیا امام جزء دین است و یا تابع دین؟! 30:55 44 بار 2,007 بار
67 تفسیر سوره ذاریات (1) 46:57 22 بار 1,294 بار
68 تفسیر سوره ذاریات (2) 50:21 21 بار 1,300 بار
69 تفسیر سوره زخرف (1) 22:57 19 بار 1,224 بار
70 تفسیر سوره زخرف (2) 30:31 19 بار 1,305 بار
71 تفسیر سوره زمر (1) 31:16 26 بار 1,295 بار
72 تفسیر سوره زمر (2) 31:29 26 بار 1,337 بار
73 تفسیر سوره زمر (3) 30:59 24 بار 1,349 بار
74 تفسیر سوره زمر (4) 25:43 22 بار 1,227 بار
75 تفسیر سوره زمر (5) 29:59 22 بار 1,283 بار
76 تفسیر سوره زمر (6) 19:13 22 بار 1,152 بار
77 تفسیر سوره زمر (7) 30:56 19 بار 1,225 بار
78 تفسیر سوره زمر (8) 30:01 23 بار 1,302 بار
79 تفسیر سوره زمر (9) 30:33 24 بار 1,238 بار
80 تفسیر سوره زمر (10) 30:21 26 بار 1,371 بار
همزمانی محتوا