سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
61 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (2) 12:21 30 بار 730 بار
62 مذهب سازان دین را کنار گذاشته اند 11:20 38 بار 995 بار
63 معنای وهاب و یا وهابی چیست؟ 30:05 64 بار 1,344 بار
64 تفسیر آیاتی از سوره ص - ده صفت داوود علیه السلام 29:43 10 بار 763 بار
65 چرا منافقین این زمان بیشتر از زمان پیامیر هستند؟! 33:49 23 بار 920 بار
66 آیا امام جزء دین است و یا تابع دین؟! 30:55 36 بار 1,108 بار
67 تفسیر سوره ذاریات (1) 46:57 12 بار 739 بار
68 تفسیر سوره ذاریات (2) 50:21 13 بار 740 بار
69 تفسیر سوره زخرف (1) 22:57 11 بار 649 بار
70 تفسیر سوره زخرف (2) 30:31 13 بار 697 بار
71 تفسیر سوره زمر (1) 31:16 7 بار 667 بار
72 تفسیر سوره زمر (2) 31:29 12 بار 693 بار
73 تفسیر سوره زمر (3) 30:59 13 بار 729 بار
74 تفسیر سوره زمر (4) 25:43 11 بار 674 بار
75 تفسیر سوره زمر (5) 29:59 11 بار 656 بار
76 تفسیر سوره زمر (6) 19:13 13 بار 622 بار
77 تفسیر سوره زمر (7) 30:56 10 بار 670 بار
78 تفسیر سوره زمر (8) 30:01 13 بار 691 بار
79 تفسیر سوره زمر (9) 30:33 12 بار 632 بار
80 تفسیر سوره زمر (10) 30:21 14 بار 706 بار
همزمانی محتوا