سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
61 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (2) 12:21 37 بار 961 بار
62 مذهب سازان دین را کنار گذاشته اند 11:20 44 بار 1,352 بار
63 معنای وهاب و یا وهابی چیست؟ 30:05 66 بار 1,680 بار
64 تفسیر آیاتی از سوره ص - ده صفت داوود علیه السلام 29:43 12 بار 925 بار
65 چرا منافقین این زمان بیشتر از زمان پیامیر هستند؟! 33:49 27 بار 1,167 بار
66 آیا امام جزء دین است و یا تابع دین؟! 30:55 37 بار 1,392 بار
67 تفسیر سوره ذاریات (1) 46:57 14 بار 909 بار
68 تفسیر سوره ذاریات (2) 50:21 14 بار 908 بار
69 تفسیر سوره زخرف (1) 22:57 12 بار 850 بار
70 تفسیر سوره زخرف (2) 30:31 16 بار 882 بار
71 تفسیر سوره زمر (1) 31:16 13 بار 890 بار
72 تفسیر سوره زمر (2) 31:29 18 بار 926 بار
73 تفسیر سوره زمر (3) 30:59 16 بار 937 بار
74 تفسیر سوره زمر (4) 25:43 15 بار 813 بار
75 تفسیر سوره زمر (5) 29:59 15 بار 827 بار
76 تفسیر سوره زمر (6) 19:13 15 بار 769 بار
77 تفسیر سوره زمر (7) 30:56 12 بار 845 بار
78 تفسیر سوره زمر (8) 30:01 16 بار 864 بار
79 تفسیر سوره زمر (9) 30:33 17 بار 796 بار
80 تفسیر سوره زمر (10) 30:21 19 بار 936 بار
همزمانی محتوا