سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
61 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (2) 12:21 47 بار 1,203 بار
62 مذهب سازان دین را کنار گذاشته اند 11:20 50 بار 1,716 بار
63 معنای وهاب و یا وهابی چیست؟ 30:05 79 بار 2,119 بار
64 تفسیر آیاتی از سوره ص - ده صفت داوود علیه السلام 29:43 18 بار 1,252 بار
65 چرا منافقین این زمان بیشتر از زمان پیامیر هستند؟! 33:49 33 بار 1,565 بار
66 آیا امام جزء دین است و یا تابع دین؟! 30:55 43 بار 1,769 بار
67 تفسیر سوره ذاریات (1) 46:57 20 بار 1,152 بار
68 تفسیر سوره ذاریات (2) 50:21 20 بار 1,159 بار
69 تفسیر سوره زخرف (1) 22:57 18 بار 1,087 بار
70 تفسیر سوره زخرف (2) 30:31 17 بار 1,156 بار
71 تفسیر سوره زمر (1) 31:16 24 بار 1,146 بار
72 تفسیر سوره زمر (2) 31:29 24 بار 1,170 بار
73 تفسیر سوره زمر (3) 30:59 22 بار 1,200 بار
74 تفسیر سوره زمر (4) 25:43 21 بار 1,084 بار
75 تفسیر سوره زمر (5) 29:59 21 بار 1,131 بار
76 تفسیر سوره زمر (6) 19:13 21 بار 1,009 بار
77 تفسیر سوره زمر (7) 30:56 18 بار 1,091 بار
78 تفسیر سوره زمر (8) 30:01 22 بار 1,161 بار
79 تفسیر سوره زمر (9) 30:33 23 بار 1,098 بار
80 تفسیر سوره زمر (10) 30:21 25 بار 1,212 بار
همزمانی محتوا