سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
41 نشانه ی عدالت این است که وعده شخص با قولش مطابقت داشته باشد 31:31 30 بار 895 بار
42 کسانی به نام اسلام هر چه می خواهند بکنند 45:46 49 بار 1,236 بار
43 لا تبطلوا أعمالکم 44:56 23 بار 857 بار
44 والذین هاجروا 29:15 29 بار 745 بار
45 قرآن برای همه 27:29 16 بار 753 بار
46 اهمیت قرآن و حفظ آن 17:34 16 بار 865 بار
47 قرآن، هدایت از طرف خداست 28:12 12 بار 783 بار
48 شیعه علی کسی است که کارش مثل کار علی باشد 17:03 45 بار 1,228 بار
49 قرآن حبل الله المتین است 28:56 9 بار 737 بار
50 هدایت تنها از جانب حداست 24:55 11 بار 829 بار
51 پاکسازی ذهن 22:52 27 بار 1,023 بار
52 رسالت موهوبی است و کسبی نیست 27:44 9 بار 797 بار
53 اولیاء واقعی خدا 20:09 14 بار 868 بار
54 والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما أنزل إلیک 19:42 10 بار 726 بار
55 دعوت من به سوی خداست 11:41 10 بار 753 بار
56 خرافات اصل دینی ندارد 38:37 27 بار 1,087 بار
57 علی در دعای خویش اعتراف به ضعف دارد 26:16 26 بار 1,005 بار
58 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (1) 18:20 10 بار 698 بار
59 فتح مکه 9:59 10 بار 791 بار
60 انسان خلیفة الله در زمین 18:50 22 بار 805 بار
همزمانی محتوا