سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
41 نشانه ی عدالت این است که وعده شخص با قولش مطابقت داشته باشد 31:31 31 بار 1,005 بار
42 کسانی به نام اسلام هر چه می خواهند بکنند 45:46 51 بار 1,372 بار
43 لا تبطلوا أعمالکم 44:56 23 بار 957 بار
44 والذین هاجروا 29:15 29 بار 821 بار
45 قرآن برای همه 27:29 16 بار 868 بار
46 اهمیت قرآن و حفظ آن 17:34 16 بار 996 بار
47 قرآن، هدایت از طرف خداست 28:12 12 بار 881 بار
48 شیعه علی کسی است که کارش مثل کار علی باشد 17:03 45 بار 1,369 بار
49 قرآن حبل الله المتین است 28:56 10 بار 867 بار
50 هدایت تنها از جانب حداست 24:55 11 بار 916 بار
51 پاکسازی ذهن 22:52 27 بار 1,207 بار
52 رسالت موهوبی است و کسبی نیست 27:44 9 بار 911 بار
53 اولیاء واقعی خدا 20:09 14 بار 955 بار
54 والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما أنزل إلیک 19:42 10 بار 845 بار
55 دعوت من به سوی خداست 11:41 10 بار 845 بار
56 خرافات اصل دینی ندارد 38:37 28 بار 1,212 بار
57 علی در دعای خویش اعتراف به ضعف دارد 26:16 26 بار 1,144 بار
58 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (1) 18:20 10 بار 793 بار
59 فتح مکه 9:59 10 بار 922 بار
60 انسان خلیفة الله در زمین 18:50 23 بار 941 بار
همزمانی محتوا