سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
41 نشانه ی عدالت این است که وعده شخص با قولش مطابقت داشته باشد 31:31 44 بار 1,465 بار
42 کسانی به نام اسلام هر چه می خواهند بکنند 45:46 61 بار 1,987 بار
43 لا تبطلوا أعمالکم 44:56 31 بار 1,355 بار
44 والذین هاجروا 29:15 36 بار 1,224 بار
45 قرآن برای همه 27:29 24 بار 1,298 بار
46 اهمیت قرآن و حفظ آن 17:34 23 بار 1,407 بار
47 قرآن، هدایت از طرف خداست 28:12 19 بار 1,263 بار
48 شیعه علی کسی است که کارش مثل کار علی باشد 17:03 52 بار 1,920 بار
49 قرآن حبل الله المتین است 28:56 17 بار 1,297 بار
50 هدایت تنها از جانب حداست 24:55 18 بار 1,334 بار
51 پاکسازی ذهن 22:52 35 بار 1,793 بار
52 رسالت موهوبی است و کسبی نیست 27:44 17 بار 1,326 بار
53 اولیاء واقعی خدا 20:09 21 بار 1,477 بار
54 والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما أنزل إلیک 19:42 17 بار 1,231 بار
55 دعوت من به سوی خداست 11:41 17 بار 1,196 بار
56 خرافات اصل دینی ندارد 38:37 36 بار 1,763 بار
57 علی در دعای خویش اعتراف به ضعف دارد 26:16 33 بار 1,591 بار
58 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (1) 18:20 17 بار 1,165 بار
59 فتح مکه 9:59 20 بار 1,298 بار
60 انسان خلیفة الله در زمین 18:50 30 بار 1,441 بار
همزمانی محتوا