سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
41 نشانه ی عدالت این است که وعده شخص با قولش مطابقت داشته باشد 31:31 27 بار 621 بار
42 کسانی به نام اسلام هر چه می خواهند بکنند 45:46 43 بار 814 بار
43 لا تبطلوا أعمالکم 44:56 23 بار 549 بار
44 والذین هاجروا 29:15 28 بار 488 بار
45 قرآن برای همه 27:29 14 بار 480 بار
46 اهمیت قرآن و حفظ آن 17:34 13 بار 462 بار
47 قرآن، هدایت از طرف خداست 28:12 12 بار 533 بار
48 شیعه علی کسی است که کارش مثل کار علی باشد 17:03 41 بار 754 بار
49 قرآن حبل الله المتین است 28:56 9 بار 470 بار
50 هدایت تنها از جانب حداست 24:55 11 بار 541 بار
51 پاکسازی ذهن 22:52 25 بار 694 بار
52 رسالت موهوبی است و کسبی نیست 27:44 9 بار 550 بار
53 اولیاء واقعی خدا 20:09 13 بار 558 بار
54 والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما أنزل إلیک 19:42 9 بار 497 بار
55 دعوت من به سوی خداست 11:41 10 بار 503 بار
56 خرافات اصل دینی ندارد 38:37 23 بار 672 بار
57 علی در دعای خویش اعتراف به ضعف دارد 26:16 23 بار 684 بار
58 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (1) 18:20 10 بار 463 بار
59 فتح مکه 9:59 10 بار 555 بار
60 انسان خلیفة الله در زمین 18:50 18 بار 537 بار
همزمانی محتوا