سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
41 نشانه ی عدالت این است که وعده شخص با قولش مطابقت داشته باشد 31:31 30 بار 700 بار
42 کسانی به نام اسلام هر چه می خواهند بکنند 45:46 47 بار 976 بار
43 لا تبطلوا أعمالکم 44:56 23 بار 634 بار
44 والذین هاجروا 29:15 28 بار 550 بار
45 قرآن برای همه 27:29 15 بار 562 بار
46 اهمیت قرآن و حفظ آن 17:34 14 بار 669 بار
47 قرآن، هدایت از طرف خداست 28:12 12 بار 602 بار
48 شیعه علی کسی است که کارش مثل کار علی باشد 17:03 43 بار 984 بار
49 قرآن حبل الله المتین است 28:56 9 بار 545 بار
50 هدایت تنها از جانب حداست 24:55 11 بار 610 بار
51 پاکسازی ذهن 22:52 25 بار 794 بار
52 رسالت موهوبی است و کسبی نیست 27:44 9 بار 614 بار
53 اولیاء واقعی خدا 20:09 14 بار 631 بار
54 والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما أنزل إلیک 19:42 10 بار 563 بار
55 دعوت من به سوی خداست 11:41 10 بار 574 بار
56 خرافات اصل دینی ندارد 38:37 23 بار 790 بار
57 علی در دعای خویش اعتراف به ضعف دارد 26:16 24 بار 761 بار
58 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (1) 18:20 10 بار 525 بار
59 فتح مکه 9:59 10 بار 624 بار
60 انسان خلیفة الله در زمین 18:50 20 بار 618 بار
همزمانی محتوا