سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
41 نشانه ی عدالت این است که وعده شخص با قولش مطابقت داشته باشد 31:31 65 بار 2,534 بار
42 کسانی به نام اسلام هر چه می خواهند بکنند 45:46 77 بار 3,362 بار
43 لا تبطلوا أعمالکم 44:56 41 بار 2,384 بار
44 والذین هاجروا 29:15 48 بار 2,272 بار
45 قرآن برای همه 27:29 29 بار 2,283 بار
46 اهمیت قرآن و حفظ آن 17:34 29 بار 2,466 بار
47 قرآن، هدایت از طرف خداست 28:12 24 بار 2,273 بار
48 شیعه علی کسی است که کارش مثل کار علی باشد 17:03 58 بار 3,103 بار
49 قرآن حبل الله المتین است 28:56 22 بار 2,313 بار
50 هدایت تنها از جانب حداست 24:55 24 بار 2,397 بار
51 پاکسازی ذهن 22:52 40 بار 2,966 بار
52 رسالت موهوبی است و کسبی نیست 27:44 22 بار 2,381 بار
53 اولیاء واقعی خدا 20:09 27 بار 2,579 بار
54 والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما أنزل إلیک 19:42 22 بار 2,294 بار
55 دعوت من به سوی خداست 11:41 22 بار 2,216 بار
56 خرافات اصل دینی ندارد 38:37 44 بار 3,010 بار
57 علی در دعای خویش اعتراف به ضعف دارد 26:16 39 بار 2,708 بار
58 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (1) 18:20 26 بار 2,126 بار
59 فتح مکه 9:59 32 بار 2,349 بار
60 انسان خلیفة الله در زمین 18:50 39 بار 2,467 بار
همزمانی محتوا