سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
41 نشانه ی عدالت این است که وعده شخص با قولش مطابقت داشته باشد 31:31 27 بار 659 بار
42 کسانی به نام اسلام هر چه می خواهند بکنند 45:46 43 بار 869 بار
43 لا تبطلوا أعمالکم 44:56 23 بار 598 بار
44 والذین هاجروا 29:15 28 بار 519 بار
45 قرآن برای همه 27:29 14 بار 513 بار
46 اهمیت قرآن و حفظ آن 17:34 13 بار 498 بار
47 قرآن، هدایت از طرف خداست 28:12 12 بار 567 بار
48 شیعه علی کسی است که کارش مثل کار علی باشد 17:03 41 بار 797 بار
49 قرآن حبل الله المتین است 28:56 9 بار 508 بار
50 هدایت تنها از جانب حداست 24:55 11 بار 573 بار
51 پاکسازی ذهن 22:52 25 بار 735 بار
52 رسالت موهوبی است و کسبی نیست 27:44 9 بار 580 بار
53 اولیاء واقعی خدا 20:09 13 بار 587 بار
54 والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما أنزل إلیک 19:42 9 بار 526 بار
55 دعوت من به سوی خداست 11:41 10 بار 529 بار
56 خرافات اصل دینی ندارد 38:37 23 بار 719 بار
57 علی در دعای خویش اعتراف به ضعف دارد 26:16 23 بار 714 بار
58 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (1) 18:20 10 بار 492 بار
59 فتح مکه 9:59 10 بار 588 بار
60 انسان خلیفة الله در زمین 18:50 19 بار 569 بار
همزمانی محتوا