سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
41 نشانه ی عدالت این است که وعده شخص با قولش مطابقت داشته باشد 31:31 43 بار 1,388 بار
42 کسانی به نام اسلام هر چه می خواهند بکنند 45:46 60 بار 1,908 بار
43 لا تبطلوا أعمالکم 44:56 30 بار 1,290 بار
44 والذین هاجروا 29:15 35 بار 1,173 بار
45 قرآن برای همه 27:29 23 بار 1,251 بار
46 اهمیت قرآن و حفظ آن 17:34 22 بار 1,354 بار
47 قرآن، هدایت از طرف خداست 28:12 18 بار 1,218 بار
48 شیعه علی کسی است که کارش مثل کار علی باشد 17:03 51 بار 1,839 بار
49 قرآن حبل الله المتین است 28:56 16 بار 1,249 بار
50 هدایت تنها از جانب حداست 24:55 17 بار 1,286 بار
51 پاکسازی ذهن 22:52 34 بار 1,705 بار
52 رسالت موهوبی است و کسبی نیست 27:44 16 بار 1,254 بار
53 اولیاء واقعی خدا 20:09 20 بار 1,401 بار
54 والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما أنزل إلیک 19:42 16 بار 1,208 بار
55 دعوت من به سوی خداست 11:41 16 بار 1,163 بار
56 خرافات اصل دینی ندارد 38:37 35 بار 1,683 بار
57 علی در دعای خویش اعتراف به ضعف دارد 26:16 32 بار 1,546 بار
58 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (1) 18:20 16 بار 1,115 بار
59 فتح مکه 9:59 19 بار 1,229 بار
60 انسان خلیفة الله در زمین 18:50 29 بار 1,353 بار
همزمانی محتوا