سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 62 بار 1,315 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 44 بار 1,226 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 39 بار 1,137 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 44 بار 1,081 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 32 بار 1,083 بار
26 احکام وضو 88:25 79 بار 1,581 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 43 بار 1,202 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 35 بار 1,470 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 43 بار 1,142 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 28 بار 1,137 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 28 بار 1,566 بار
32 سوره حجرات 45:21 23 بار 1,089 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 22 بار 1,218 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 29 بار 1,213 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 24 بار 1,076 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 25 بار 1,034 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 26 بار 1,266 بار
38 مذمت تقلید 29:07 55 بار 1,576 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 30 بار 1,085 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 58 بار 1,592 بار
همزمانی محتوا