سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 47 بار 849 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 30 بار 773 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 29 بار 719 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 35 بار 660 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 27 بار 672 بار
26 احکام وضو 88:25 59 بار 1,037 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 32 بار 707 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 24 بار 1,011 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 35 بار 695 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 23 بار 713 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 24 بار 1,192 بار
32 سوره حجرات 45:21 21 بار 588 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 20 بار 777 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 26 بار 744 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 21 بار 664 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 22 بار 620 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 22 بار 758 بار
38 مذمت تقلید 29:07 45 بار 1,023 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 27 بار 705 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 47 بار 1,106 بار
همزمانی محتوا