سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 47 بار 736 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 30 بار 671 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 29 بار 626 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 35 بار 579 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 26 بار 595 بار
26 احکام وضو 88:25 55 بار 915 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 31 بار 630 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 22 بار 883 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 34 بار 599 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 20 بار 626 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 23 بار 1,089 بار
32 سوره حجرات 45:21 20 بار 513 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 20 بار 690 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 23 بار 646 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 20 بار 583 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 22 بار 528 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 22 بار 678 بار
38 مذمت تقلید 29:07 43 بار 827 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 25 بار 626 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 47 بار 992 بار
همزمانی محتوا