سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 96 بار 2,739 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 72 بار 2,714 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 65 بار 3,405 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 72 بار 5,206 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 63 بار 5,181 بار
26 احکام وضو 88:25 108 بار 3,193 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 68 بار 4,569 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 60 بار 4,019 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 68 بار 4,103 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 54 بار 4,183 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 54 بار 5,629 بار
32 سوره حجرات 45:21 49 بار 3,373 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 52 بار 4,790 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 60 بار 4,024 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 49 بار 4,725 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 50 بار 3,672 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 45 بار 4,813 بار
38 مذمت تقلید 29:07 75 بار 4,428 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 49 بار 4,459 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 75 بار 4,361 بار
همزمانی محتوا