سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 48 بار 1,051 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 31 بار 975 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 30 بار 919 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 36 بار 848 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 27 بار 864 بار
26 احکام وضو 88:25 63 بار 1,325 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 33 بار 939 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 31 بار 1,230 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 35 بار 911 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 24 بار 930 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 25 بار 1,381 بار
32 سوره حجرات 45:21 21 بار 794 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 21 بار 1,003 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 26 بار 990 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 21 بار 859 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 24 بار 838 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 24 بار 965 بار
38 مذمت تقلید 29:07 52 بار 1,295 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 29 بار 911 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 51 بار 1,321 بار
همزمانی محتوا