سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 56 بار 1,178 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 39 بار 1,115 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 35 بار 1,030 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 43 بار 967 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 31 بار 969 بار
26 احکام وضو 88:25 73 بار 1,449 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 39 بار 1,086 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 32 بار 1,360 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 39 بار 1,033 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 26 بار 1,038 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 25 بار 1,472 بار
32 سوره حجرات 45:21 21 بار 966 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 21 بار 1,109 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 26 بار 1,084 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 22 بار 964 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 24 بار 936 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 24 بار 1,098 بار
38 مذمت تقلید 29:07 54 بار 1,428 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 29 بار 993 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 54 بار 1,438 بار
همزمانی محتوا