سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 73 بار 1,877 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 53 بار 1,826 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 46 بار 1,603 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 53 بار 1,513 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 44 بار 1,509 بار
26 احکام وضو 88:25 89 بار 2,140 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 49 بار 1,606 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 41 بار 1,925 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 49 بار 1,575 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 35 بار 1,618 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 34 بار 2,074 بار
32 سوره حجرات 45:21 30 بار 1,548 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 33 بار 1,706 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 41 بار 1,677 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 31 بار 1,550 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 31 بار 1,470 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 34 بار 1,837 بار
38 مذمت تقلید 29:07 64 بار 2,196 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 39 بار 1,536 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 65 بار 2,093 بار
همزمانی محتوا