سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 59 بار 1,240 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 43 بار 1,178 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 38 بار 1,084 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 43 بار 1,019 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 31 بار 1,035 بار
26 احکام وضو 88:25 78 بار 1,518 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 42 بار 1,150 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 33 بار 1,420 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 42 بار 1,099 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 27 بار 1,088 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 27 بار 1,519 بار
32 سوره حجرات 45:21 21 بار 1,024 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 21 بار 1,166 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 27 بار 1,149 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 23 بار 1,018 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 24 بار 982 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 25 بار 1,160 بار
38 مذمت تقلید 29:07 54 بار 1,487 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 29 بار 1,034 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 56 بار 1,511 بار
همزمانی محتوا