سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 69 بار 1,522 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 49 بار 1,431 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 44 بار 1,263 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 51 بار 1,203 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 37 بار 1,201 بار
26 احکام وضو 88:25 85 بار 1,744 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 48 بار 1,325 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 40 بار 1,602 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 48 بار 1,276 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 33 بار 1,287 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 33 بار 1,747 بار
32 سوره حجرات 45:21 28 بار 1,220 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 27 بار 1,364 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 34 بار 1,344 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 30 بار 1,244 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 30 بار 1,162 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 31 بار 1,473 بار
38 مذمت تقلید 29:07 60 بار 1,814 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 36 بار 1,203 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 63 بار 1,749 بار
همزمانی محتوا