سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 70 بار 1,773 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 50 بار 1,718 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 45 بار 1,499 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 53 بار 1,404 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 38 بار 1,416 بار
26 احکام وضو 88:25 88 بار 1,990 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 49 بار 1,520 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 41 بار 1,827 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 49 بار 1,484 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 34 بار 1,513 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 34 بار 1,995 بار
32 سوره حجرات 45:21 29 بار 1,449 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 29 بار 1,591 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 35 بار 1,557 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 31 بار 1,468 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 31 بار 1,381 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 33 بار 1,705 بار
38 مذمت تقلید 29:07 61 بار 2,078 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 39 بار 1,433 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 64 بار 1,979 بار
همزمانی محتوا