علی در دعای خویش اعتراف به ضعف دارد

  • زمان: 26:16 دقیقه (7.52 مگابایت)
  • فرمت: MP3 Joint ster 22kHz 40Kbps (CBR)