صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی

  • زمان: 57:03 دقیقه (13.06 مگابایت)
  • فرمت: MP3 Stereo 11kHz 32Kbps (CBR)