سوره حجرات

  • زمان: 45:21 دقیقه (10.38 مگابایت)
  • فرمت: MP3 Stereo 11kHz 32Kbps (CBR)