ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است

  • زمان: 47:49 دقیقه (21.89 مگابایت)
  • فرمت: MP3 Joint ster 22kHz 64Kbps (CBR)