قسم خوردن به غیر خدا جایز نیست - و بالأسحار هم یستغفرون

  • زمان: 88:58 دقیقه (20.36 مگابایت)
  • فرمت: MP3 Stereo 11kHz 32Kbps (CBR)