تفسیر بعضی از آیات سوره صافات

  • زمان: 115:28 دقیقه (26.43 مگابایت)
  • فرمت: MP3 Stereo 11kHz 32Kbps (CBR)