119. باب أن الأئمّة ‡ لو سُتِرَ علیهم لأخبروا کلّ امريء بما له وعلیه

این باب دارای دو حدیث است که هر دو «محمّدباقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی اوّلی را مجهول و دوّمی را ضعیف شمرده است.

متن دو حدیث فوق مدّعی علم غیب برای أئمه و مخالف ده‌ها آیة قرآن است. از جمله چنانکه بارها و بارها گفته‌ایم مخالف است با آیة:

﴿وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗا﴾                                                     [لقمان: 34]

«هیچ نفسی نمی‌داند که فردا چه برایش رخ می‌دهد؟».

و آیة:

﴿قُلۡ .... وَمَآ أَدۡرِي مَا يُفۡعَلُ بِي وَلَا بِكُمۡ﴾                                          [الأحقاف: 9]

«بگو: .... نمی‌دانم با من و شما چه خواهد شد».

همچنین رجوع کنید به فصل «علم غیب و معجزه و کرامت».