110. باب في أنّ الأئمّة ‡ یزدادون في لیلة الجمعة

در این باب سه حدیث آمده که هر دو «محمّدباقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی به ضعف هر سه تصریح کرده است. یکی از رُوات حدیث اول «موسی بن سَعدان» و راوی حدیث دوّم و سوّم «مفضّل بن عمر» است که هر دو را قبلاً معرّفی کرده‌ایم[1]. «حسین بن احمد المِنقَریّ» نیز به تصریح علماء ضعیف است.

متن احادیث نیز مخالف عقل و شرع است. زیرا برای أئمّه در هر شب جمعه معراج قائل شده است. در حالی که معراج اگر با بدن باشد مخصوص رسول خداص است و إلّا ریشه در قرآن ندارد.

امّا معراج روحی را هر کس می‌تواند ادّعا کند. و اینگونه احادیث است که زمینه را برای ادّعاهای گزاف دیگران از جمله صوفیّه آماده کرده و آنان نیز ادّعا کرده‌اند که «بایزید بسطامی» به معراج رفته است!![1]- موسی در صفحه 483 و مفضّل در صفحه 170 معرفی شده‌اند.