84. باب أن الأئمّة ‡ هم أرکان الأرض

در این باب سه حدیث آمده که هر دو «محمّدباقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی به ضعف هر سه تصریح کرده است.

روایت اوّل این باب را که از اکاذیب «محمّد بن سنان» است در صفحة 315 بررسی کرده‌ایم. مضمون روایت دوّم و سوّم مخالف قرآن و دارای همان عیوب روایت اوّل است و نیازی به تکرار نیست. در اینجا دو تن از رُوات حدیث دوّم و سوّم را معرّفی می‌کنیم.

* حدیث 2- راوی نخست آن «سعید الأعرَج» نام دارد. وی توثیق نشده ولی ناقل حدیثی­است[1] که کلینی آن­را با سندی دیگر به­عنوان اوّلین حدیث باب96 آورده است.

ازاین­حدیث می‌توان دریافت که «سعید» دروغگو بوده­است. راوی دوّمِ حدیث «محمّد بن الوَلید الشَّباب الصَّیرَفیّ» است که درصفحة 303 معرفی شده است.

* حدیث 3- اوّلین راوی­آن فردی مجهول موسوم به «ابوالصّامت الحُلوانِیّ» است. نمی‌دانم چرا این افراد مجهول فقط به احوال أئمّه پرداخته‌اند و چندان علاقه‌ای نداشته‌اند که در بارة سایر معارف دین از قبیل توحید و نبوّت و معاد چیزی نقل کنند؟!![1]- رجال کشی، ص 363 .