55. باب الرّوح

این باب چهار حدیث دارد، که مجلسی فقط حدیث اول را صحیح و حدیث دوم را حسن و سوم را مجهول و چهارم را ضعیف دانسته، و استاد بهبودی هیچ یک از آنها را صحیح ندانسته است.

متن احادیث این باب خصوصاً احادیث 1 و 2 و 4 ایرادی ندارد و مخالف قرآن کریم نیست. امّا قبول حدیث سوّم که می‌گوید: «إن الأرواح مجانسة للرّیح = همانا ارواح با باد مجانس‌اند» محلّ تأمّل است، زیرا باد چیزی جُز حرکت هوا نیست و هوا بی‌خلاف بسیط نیست، در حالی که در مورد بساطت روح سخن بسیار است. خداوند در مورد خلق روح به خود ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ ١٤﴾ [النمل: 14] فرموده امّا در مورد خلقت‌ هوا و باد چنین نکرده است. خداوند در مورد باد نفرموده: «قل الرّیح من أمر ربّي» امّا در مورد روح فرموده:

﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنۡ أَمۡرِ رَبِّي ﴾