12. کتاب فضل العلم - باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثّ علیه

فضیلت علم و ثواب‌داشتن تعلیم و تعلُّم در اسلام و تأکید پیامبر و بزرگان دین بر اهمّیّت علم و دانش و تشویق مردم به کسب علم، بر هیچ منصفی پوشیده نیست و هیچ دینی و آیینی به اندازة اسلام، مردم را به کسب علم، تحریض و تحریک نکرده است. لذا در روایات این باب و ابواب مشابه دقّت بسیار نمی‌کنیم و از آن و چند باب پس از آن، به اختصار می‌گذریم، گرچه به سبب اشکالات موجود در اسناد روایات، نمی‌توان با اطمینان صدور آنها را به بزرگان دین نسبت داد.

بدان که در این باب 9 روایت نقل شده که مجلسی هیچ یک را صحیح ندانسته و آقای بهبودی فقط روایت دوّم و هشتم را در صحیح الکافی آورده است. ما نیز در اینجا ترجمة حدیث هشتم را ذکر می‌کنیم. روایت شده که امام صادقu فرمود: دوست دارم اصحابم را تازیانه‌ها بزنم تا فقیه و عالم شوند