سوانح ايام در زندگی برقعی

تاليف: آيت الله العظمي علامه سيد ابو الفضل ابن الرضا برقعي قمی تولد: 1329ه‍ .ق مطابق با 1287شمسى وفات: 1413 ه‍ .ق مطابق با 1372 شمسى مراجعه و تصحيح: اسحاق دبیری (رحمه الله) چاپ اول 1429/1387 ه‍ فهرست:

علامه برقعي در شروع از جمله ی علما ي مذهب شيعه اثنا عشري بوده و از مجتهدين اعلامشان به شمار مي رفت، ولي اخلاص، صدق و مبارزه او با بدعتها و خرافات و تمسك شديد علامه به قرآن كريم نهايت او را به طرف حق که راه رسول الله و اهل بیت و اصحاب بزرگوارشان می باشد رهبري كرد.