33. مرجعيت آيت الله ميلانی

و اما آیت الله سید هادی میلانی سیدی بود در نجف عمرش را صرف فلسفه بافی های یونانی و آخوندهای شیخی مذهب كرده بود، و چون به مشهد آمد جز عبای كهنه چیزی نداشت، طلاب مشهد به او پیشنهاد كردند كه شما مشهد بمانید، ما برای شما تبلیغ می‌كنیم، و چنانكه ذكر شد ایشان در مشهد ماند و عده ای از آخوندهای هوچی دور او را گرفتند و با ساخت و ساز وعاظ و روضه خوانها و خدام حرم، او را به عنوان مرجع تقلید، برای عوام شیعه، علم كردند. و مردم عوام را فوج فوج می‌آوردند خدمت آقا كه اموالشان را حلال كند! وی پس از ده سال در مشهد فوت شد. همان سیدی كه جز عبای كهنه چیزی نداشت، وقت فوت چندین میلیون ثروت برای فرزندش باقی گذاشت و این اواخر معلوم شد كه با دربار بی ارتباط نبوده و عاقبت مبتلا به سرطان معده گردید و ریاست دنیا را وداع كرد.