29. مخالفين كتاب «درسی از ولايت»

باری، به ماجرای اصلی خود باز گردیم و اینكه علما مرا با عوام خرافه پرست و رندان اهل بدعت تنها گذاشتند و خود را به اظهار حقایق دین و مبارزه با خرافات ملزم ندیدند!!
در آن ایام، از جانب مخالفان، ردیه هایی سراسر مغالطه و سخنان نادرست و غیر علمی، از جمله كتاب "اثبات ولایت حقه" و "حمایت از حریم شیعه" و "حقیقت ولایت" و "عقائد الشیعه" به ترتیب توسط آقایان نمازی و محلوجی و رشاد زنجانی1  و خندق آبادی، برای تخطئه كتاب "درسی از ولایت" به طبع می‌رسد. و یكی از شاگردانم یعنی آقای محمد تقی خجسته كه به این بنده، محبت بسیار داشت، یادداشتها و پاسخهای مرا بر مطالب این كتب جمع آوری و تنظیم كرد و در دو كتاب به نامهای "حدیث الثقلین یا نصب الشیخین، النمازی و المحلوجی" و "اشكالات به كتاب درسی از ولایت و داوری در آن" به چاپ رساند _ خدایش جزای خیر دهد_ و چون آیت الله میلانی در اعلامیه خود نوشته بود:
بسمه تعالی
مطالب این كتاب برخلاف فرموده قرآن كریم و مخالف با صریح فرمایش پیغمبر اكرم است، این كتاب از جمله كتب ضلال می‌باشد. نویسنده آن از ادله علمیه بی اطلاع و به خیالات و اوهام خود و امثال خود نوشته و گفته است مسلك تصوف بر باطل است. أعاذنا الله من مضلات الفتن.
امضاء و مهر: سید هادی میلانی
لذا آقای خجسته برای اثبات كذب مدعای مشار الیه و رفع شبهه از كسانی كه مرا نمی‌شناسند از من خواست لا أقل از مدارك اجتهاد اینجانب در كتاب ذكر شود و به عنوان نمونه اجازه اجتهاد این جانب از آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی را به چاپ رساند كه در صفحه 32 كتاب "اشكالات به كتاب درسی از ولایت و داوری در آن" مضبوط است. ایشان در همین كتاب اعلام می‌كند كه كتاب "حقیقه العرفان" اینجانب با كمكهای آیت الله حاج حسن طباطبایی قمی‌تجدید چاپ شد و یا آیت الله شریعتمداری به منظور كمك به اینجانب، پنجاه جلد از كتاب "عقل و دین" مرا خریداری كرده است. البته مراجع دیگر نیز نسخ متعدد از این كتاب را از من خریداری كرده بودند، از جمله آیت الله خمینی دویست جلد از این كتاب را از من خریده بود.
اما به هر حال عرصه به دست بدخواهان بود، و بدین ترتیب دشمنان ما از آخوندهای فیلسوف مآب و روضه خوانها و مداحان، بنا كردند تهمت زدن و حمله كردن و كتاب نخوانده را تحریم و مؤلف را تكفیر كردن و چنانكه گذشت یكی از ملایان خرافی كه عقاید خرافی فلاسفه‌ی یونان و شیخیه را داشت و مرجع تقلید عده ای از جهال بود به نام سید محمد هادی میلانی اعلامیه صادر كرد كه كتاب درسی از ولایت كتاب ضلالت است و هزاران نسخه از آن  اعلامیه را چاپ و منتشر كردند و حتی به در و دیوار مسجد خود من هم چسباندند! اما وقتی چند تن از فضلای قوچان به مشهد و به منزل آقای میلانی می‌روند و از او دلیل می‌طلبند كه كدام آیه قرآن مخالف كتاب درسی از ولایت است، پس از مباحثات طولانی جنابش آیه ای ذكر نمی‌كند

-----------------------------------------------------------------

1- جالب اینجاست كه آقای رشاد زنجانی بر كتاب درسی از ولایت ردیه ای موسوم به حقیقت ولایت نوشت و در صفحه 13 تألیف خود تصریح كرد كه: "احدی از شیعیان ولایت تكوینی برای رسول خدا و ائمه قائل نشده» ولی آقای خندق آبادی در ردیه خود نوشت: «عقیده شیعه  امامیه این است كه ولایت ائمه هم تكوینی است و هم تشریعی"!!