رهنمود سنت در رد اهل بدعت

نویسنده: 
شیخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تیمیة
مترجم: 
آیت الله العظمی برقعی

اين ترجمه، برگردان كتاب ((المنتقى)) به فارسي مي باشد. و ((المنتقي)) گزيده و فشرده ي كتاب ((منهاج السنه)) و يا منهاج الاعتدال است كه مصنف اصلي آن عالم مجاهدي بوده بنام شيخ الاسلام تقي الدين احمد بن تيميه دمشقي؛ و او آيتي بوده از آيات الهي، و صدها تاليفات مفيده ي ديني دارد، و عمري با بي ديني و خرافات مبارزه كرده و مدتها در زندان بوده تا اينكه در سال 728 قمري داعي حق را لبيك گفته و به رحمت الهي پيوسته و از شر دشمنان آسوده شده است.