دعاهایی از قرآن

 

كتاب دعاهايى از قرآن نوشته آيت الله العظمى علامه سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعي قمي يكي از روحانيون معروف شيعه مى باشد كه بعد از تحقيق و مطالعه به مذهب حقه اهل سنت گروید.