دعا

دعا بر دو نوع است: 1ـ دعا: بمعني سؤال كردن و خواستن. بدينصورت كه دستها را بلند بكند و چيزي بطلبد و اينرا دعاي مسألت مي‏نامند. و اين چيزي است كه عموماً با شنيدن كلمة دعا ذهن ما بسوي آن مي‏رود. 2ـ دعاي عبادت: چنانكه الله متعال در سوره جن آيه 18 مي‌فرمايد: مساجد از آنِ الله است، پس هيچ كس را با الله نخوانيد.این کتاب در مورد احکام دعا می باشد و همچنین به برخی از شبهات جواب داده اند.