تابشی از قرآن

Image preview

شاهكار علمی آيت الله العظمى ابوالفضل برقعى رحمه الله تفسير تابشى از قرآن است كه در آن امام توحيد ابراهيم وار سعی نموده واقعيت دين را با سخنان قرآن وكلام پاك الله جل جلاله به مسلمانان بفهماند. تفسير تابشى از قرآن به مردم می گويد كه كتاب الهی برای همگان آمده است. و برای همگان قابل فهم و درك و هضم است. اين تفسير سدهای ساختگی بين قرآن و ملت را درهم می شكند، و ترس و واهمه ای كه مردم از قرآن كتاب پروردگارشان دارند را به يكباره از بين می برد. كتاب ارزشمند تابشي از قرآن اثر عالم مجاهد آيت الله سيد ابوالفضل ابن الرضا معروف به علامه برقعي ترجمه بسيار ساده وروان از قرآن كريم است ودر ذيل برخي آيات توضيحات لازم مربوط به آنها داده شده است . در ابتداي اين كتاب مقدماتي نگاشته شده كه خوانندگان محترم براي آشنائي وفهم درست آيات مي بايستي حتما آنرا مطالعه فرمايند.

اين تفسير در سالهاي پيش از انقلاب نوشته شد كه با محدوديتهایی مواجه شد وبنه ناچار توسط فردي بنام حاج احمد نوانديش بچاپ رسيد. بعد از انقلاب و زماني كه نشر كتب و روزنامه ها آزاد گرديده بود اين كتاب براي نشر آماده مي شد كه توسط مسئول وقت آن زمان وزارت ارشاد توقيف گرديد به همين خاطر مرحوم علامه برقعي با ناراحتي به آيت الله طالقاني زنگ زدند وفرمودند:آقا اين چه وضعي است انقلاب كرديم كه مردم آزاد باشند تا بتوانند حرفشان را بزنند چرا كتاب تابشي از قرآن را اجازه چاپ نمي دهيد؟ شما آخوندها كه از شاه هم بدتريد!!...مرحوم طالقاني بامسئول وقت تماس گرفتند وعلت را جويا شدند فرد مذكور درپاسخ گفتند: آقا در اين كتاب مطالبي نوشته شده كه با عقايد ما موافق نيست!! طالقاني در پاسخ به او فرمودند:شما حالا زود است بدانيد و(برقعي) چه مي گويد پنجاه سال ديگر مردم مي فهمند كه او چه مي گفت!!...به هر ترتيبي كه بود كتاب چاپ شد ولي متاسفانه ديگر هرگز اجازه نشر پيدا نكرد.