سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
61 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (2) 12:21 55 بار 1,751 بار
62 مذهب سازان دین را کنار گذاشته اند 11:20 55 بار 2,487 بار
63 معنای وهاب و یا وهابی چیست؟ 30:05 81 بار 2,820 بار
64 تفسیر آیاتی از سوره ص - ده صفت داوود علیه السلام 29:43 22 بار 1,821 بار
65 چرا منافقین این زمان بیشتر از زمان پیامیر هستند؟! 33:49 38 بار 2,174 بار
66 آیا امام جزء دین است و یا تابع دین؟! 30:55 46 بار 2,504 بار
67 تفسیر سوره ذاریات (1) 46:57 24 بار 1,683 بار
68 تفسیر سوره ذاریات (2) 50:21 23 بار 1,721 بار
69 تفسیر سوره زخرف (1) 22:57 21 بار 1,596 بار
70 تفسیر سوره زخرف (2) 30:31 21 بار 1,723 بار
71 تفسیر سوره زمر (1) 31:16 28 بار 1,724 بار
72 تفسیر سوره زمر (2) 31:29 28 بار 1,721 بار
73 تفسیر سوره زمر (3) 30:59 26 بار 1,762 بار
74 تفسیر سوره زمر (4) 25:43 24 بار 1,612 بار
75 تفسیر سوره زمر (5) 29:59 24 بار 1,667 بار
76 تفسیر سوره زمر (6) 19:13 24 بار 1,553 بار
77 تفسیر سوره زمر (7) 30:56 21 بار 1,624 بار
78 تفسیر سوره زمر (8) 30:01 25 بار 1,704 بار
79 تفسیر سوره زمر (9) 30:33 26 بار 1,621 بار
80 تفسیر سوره زمر (10) 30:21 28 بار 1,737 بار
همزمانی محتوا