سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
61 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (2) 12:21 58 بار 2,163 بار
62 مذهب سازان دین را کنار گذاشته اند 11:20 58 بار 2,943 بار
63 معنای وهاب و یا وهابی چیست؟ 30:05 84 بار 3,331 بار
64 تفسیر آیاتی از سوره ص - ده صفت داوود علیه السلام 29:43 25 بار 2,242 بار
65 چرا منافقین این زمان بیشتر از زمان پیامیر هستند؟! 33:49 41 بار 2,635 بار
66 آیا امام جزء دین است و یا تابع دین؟! 30:55 49 بار 2,973 بار
67 تفسیر سوره ذاریات (1) 46:57 27 بار 2,130 بار
68 تفسیر سوره ذاریات (2) 50:21 26 بار 2,170 بار
69 تفسیر سوره زخرف (1) 22:57 24 بار 2,027 بار
70 تفسیر سوره زخرف (2) 30:31 24 بار 2,332 بار
71 تفسیر سوره زمر (1) 31:16 31 بار 2,165 بار
72 تفسیر سوره زمر (2) 31:29 31 بار 2,155 بار
73 تفسیر سوره زمر (3) 30:59 29 بار 2,203 بار
74 تفسیر سوره زمر (4) 25:43 27 بار 2,054 بار
75 تفسیر سوره زمر (5) 29:59 27 بار 2,118 بار
76 تفسیر سوره زمر (6) 19:13 27 بار 2,008 بار
77 تفسیر سوره زمر (7) 30:56 24 بار 2,061 بار
78 تفسیر سوره زمر (8) 30:01 28 بار 2,146 بار
79 تفسیر سوره زمر (9) 30:33 29 بار 2,061 بار
80 تفسیر سوره زمر (10) 30:21 31 بار 2,172 بار
همزمانی محتوا