سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
41 نشانه ی عدالت این است که وعده شخص با قولش مطابقت داشته باشد 31:31 50 بار 1,938 بار
42 کسانی به نام اسلام هر چه می خواهند بکنند 45:46 63 بار 2,707 بار
43 لا تبطلوا أعمالکم 44:56 31 بار 1,802 بار
44 والذین هاجروا 29:15 38 بار 1,666 بار
45 قرآن برای همه 27:29 24 بار 1,707 بار
46 اهمیت قرآن و حفظ آن 17:34 24 بار 1,862 بار
47 قرآن، هدایت از طرف خداست 28:12 19 بار 1,674 بار
48 شیعه علی کسی است که کارش مثل کار علی باشد 17:03 52 بار 2,471 بار
49 قرآن حبل الله المتین است 28:56 17 بار 1,705 بار
50 هدایت تنها از جانب حداست 24:55 19 بار 1,793 بار
51 پاکسازی ذهن 22:52 35 بار 2,310 بار
52 رسالت موهوبی است و کسبی نیست 27:44 17 بار 1,766 بار
53 اولیاء واقعی خدا 20:09 22 بار 1,943 بار
54 والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما أنزل إلیک 19:42 17 بار 1,651 بار
55 دعوت من به سوی خداست 11:41 17 بار 1,601 بار
56 خرافات اصل دینی ندارد 38:37 39 بار 2,334 بار
57 علی در دعای خویش اعتراف به ضعف دارد 26:16 34 بار 2,099 بار
58 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (1) 18:20 21 بار 1,550 بار
59 فتح مکه 9:59 25 بار 1,737 بار
60 انسان خلیفة الله در زمین 18:50 34 بار 1,878 بار
همزمانی محتوا