سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
41 نشانه ی عدالت این است که وعده شخص با قولش مطابقت داشته باشد 31:31 52 بار 2,103 بار
42 کسانی به نام اسلام هر چه می خواهند بکنند 45:46 65 بار 2,888 بار
43 لا تبطلوا أعمالکم 44:56 33 بار 1,970 بار
44 والذین هاجروا 29:15 40 بار 1,837 بار
45 قرآن برای همه 27:29 26 بار 1,865 بار
46 اهمیت قرآن و حفظ آن 17:34 26 بار 2,028 بار
47 قرآن، هدایت از طرف خداست 28:12 21 بار 1,829 بار
48 شیعه علی کسی است که کارش مثل کار علی باشد 17:03 55 بار 2,640 بار
49 قرآن حبل الله المتین است 28:56 19 بار 1,862 بار
50 هدایت تنها از جانب حداست 24:55 21 بار 1,949 بار
51 پاکسازی ذهن 22:52 37 بار 2,500 بار
52 رسالت موهوبی است و کسبی نیست 27:44 19 بار 1,934 بار
53 اولیاء واقعی خدا 20:09 24 بار 2,124 بار
54 والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما أنزل إلیک 19:42 19 بار 1,818 بار
55 دعوت من به سوی خداست 11:41 19 بار 1,764 بار
56 خرافات اصل دینی ندارد 38:37 41 بار 2,522 بار
57 علی در دعای خویش اعتراف به ضعف دارد 26:16 36 بار 2,263 بار
58 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (1) 18:20 23 بار 1,702 بار
59 فتح مکه 9:59 29 بار 1,912 بار
60 انسان خلیفة الله در زمین 18:50 36 بار 2,031 بار
همزمانی محتوا