سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 85 بار 2,606 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 65 بار 2,563 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 58 بار 3,277 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 65 بار 5,079 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 56 بار 5,054 بار
26 احکام وضو 88:25 101 بار 3,055 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 61 بار 4,449 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 53 بار 3,886 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 61 بار 3,982 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 47 بار 4,052 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 47 بار 5,511 بار
32 سوره حجرات 45:21 42 بار 3,251 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 45 بار 4,670 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 53 بار 3,900 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 42 بار 4,604 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 43 بار 3,509 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 38 بار 4,695 بار
38 مذمت تقلید 29:07 68 بار 4,297 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 42 بار 4,341 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 68 بار 4,235 بار
همزمانی محتوا