سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 74 بار 2,257 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 54 بار 2,229 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 47 بار 1,970 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 54 بار 1,896 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 45 بار 1,855 بار
26 احکام وضو 88:25 90 بار 2,587 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 50 بار 1,979 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 42 بار 2,312 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 50 بار 1,937 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 36 بار 2,006 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 35 بار 2,449 بار
32 سوره حجرات 45:21 31 بار 1,887 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 34 بار 2,137 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 42 بار 2,061 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 32 بار 1,890 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 32 بار 1,828 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 35 بار 2,262 بار
38 مذمت تقلید 29:07 65 بار 2,676 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 39 بار 1,898 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 65 بار 2,519 بار
همزمانی محتوا