سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 104 بار 2,893 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 80 بار 2,862 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 73 بار 3,559 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 80 بار 5,353 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 71 بار 5,332 بار
26 احکام وضو 88:25 116 بار 3,367 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 76 بار 4,730 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 68 بار 4,172 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 76 بار 4,258 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 62 بار 4,337 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 62 بار 5,788 بار
32 سوره حجرات 45:21 57 بار 3,529 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 60 بار 4,955 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 68 بار 4,180 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 57 بار 4,881 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 58 بار 3,828 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 53 بار 4,968 بار
38 مذمت تقلید 29:07 83 بار 4,580 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 57 بار 4,605 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 83 بار 4,517 بار
همزمانی محتوا