سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 82 بار 2,435 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 62 بار 2,395 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 55 بار 2,129 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 62 بار 2,063 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 53 بار 2,032 بار
26 احکام وضو 88:25 98 بار 2,781 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 58 بار 2,164 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 50 بار 2,504 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 58 بار 2,108 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 44 بار 2,197 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 43 بار 2,624 بار
32 سوره حجرات 45:21 39 بار 2,041 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 42 بار 2,313 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 50 بار 2,240 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 40 بار 2,057 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 40 بار 1,986 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 37 بار 2,438 بار
38 مذمت تقلید 29:07 67 بار 2,916 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 41 بار 2,066 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 67 بار 2,698 بار
همزمانی محتوا