سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
21 تقوا 19:13 78 بار 2,343 بار
22 خدا در همه جا حاضر و ناظر (1) 29:12 58 بار 2,307 بار
23 خدا در همه جا حاضر و ناظر (2) 30:01 51 بار 2,046 بار
24 الله الذی یتوفی الأنفس 30:33 58 بار 1,979 بار
25 تفسیر برخی از آیات سوره توبه 30:21 49 بار 1,938 بار
26 احکام وضو 88:25 94 بار 2,685 بار
27 شرک در عبادت و کلمه طیبه - قول ثابت - وأنفقوا مما رزقناکم 50:52 54 بار 2,060 بار
28 قرآن آسان و قابل فهم برای عام 44:40 46 بار 2,412 بار
29 بنای مسجد بیت المقدس و کعبه و عمل ابراهیم علیه السلام - عهد با خدا (با خدا پیمان بسته بودیم که موحد باشیم) 68:43 54 بار 2,021 بار
30 ای مسلمانان! به حرف فاسق ترتیب اثر ندهید - یزید ابن قعنب مشرک و بدتر از فاسق است 47:49 40 بار 2,094 بار
31 اصلاح ذات البین در بین مسلمانان 47:38 39 بار 2,534 بار
32 سوره حجرات 45:21 35 بار 1,959 بار
33 قرآن تنها کتابی است که هیچ خرافاتی نداشته و همه کلماتش به جا است 28:02 38 بار 2,218 بار
34 اولیاء و انبیاء در مقابل خدا ضعیف هستند 28:33 46 بار 2,153 بار
35 لقد کذب أصحاب الحجر المرسلین 29:29 36 بار 1,971 بار
36 إنا کفیناک المستهزئین 11:52 36 بار 1,909 بار
37 اطاعت سادات و کبرا 28:41 37 بار 2,348 بار
38 مذمت تقلید 29:07 67 بار 2,777 بار
39 اهل سعادت و اهل شقاوت 27:37 41 بار 1,983 بار
40 صفات مرد مؤمن - رد بر شخصیت پرستی 57:03 67 بار 2,609 بار
همزمانی محتوا